xe tải isuzu thế hệ mới 2018 euro 4
Các dòng xe tải ISUZU 2018 Euro 4

XE ISUZU BÁN CHẠY

Trọng tải: 3,5 tấn

Dung tích: 2,999 cc

715.000.000

Trọng tải: 950 Kg

Dung tích: 2,999 cc

480.000.000

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

475.000.000

Trọng tải: 1,8 tấn

Dung tích: 2,999 cc

480.000.000

Trọng tải: 2,4 Tấn

Dung tích: 2,999 cc

480.000.000

Trọng tải: 2,5 tấn

Dung tích: 2,999 cc

475.000.000

Trọng tải: 2 tấn

Dung tích: 2,999 cc

530.000.000

Trọng tải: 2,7 tấn

Dung tích: 2,999 cc

530.000.000

XE TẢI NHỎ ISUZU

Trọng tải: 950 Kg

Dung tích: 2,999 cc

480.000.000

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

475.000.000

Trọng tải: 1,8 tấn

Dung tích: 2,999 cc

480.000.000

Trọng tải: 2,4 Tấn

Dung tích: 2,999 cc

480.000.000

Trọng tải: 2,5 tấn

Dung tích: 2,999 cc

475.000.000

Trọng tải: 2 tấn

Dung tích: 2,999 cc

530.000.000

Trọng tải: 2,7 tấn

Dung tích: 2,999 cc

530.000.000

Trọng tải: 2,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

525.000.000

XE TẢI ISUZU HẠNG TRUNG

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

670.000.000

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

675.000.000

Trọng tải: 3,5 tấn

Dung tích: 2,999 cc

710.000.000

Trọng tải: 3,5 tấn

Dung tích: 2,999 cc

715.000.000

Trọng tải: 5,5 tấn

Dung tích: 5,200 cc

780.000.000

Trọng tải: 5,5 tấn

Dung tích: 5,200 cc

770.000.000

Trọng tải: 5,7 tấn

Dung tích: 5,200 cc

825.000.000

Trọng tải: 5,75 tấn

Dung tích: 5,200 cc

820.000.000

XE TẢI ISUZU HẠNG NẶNG

Trọng tải: 6,25 tấn

Dung tích: 5,200 cc

910.000.000

Trọng tải: 6,5 tấn

Dung tích: 5,200 cc

900.000.000

Trọng tải: 9 tấn

Dung tích: 7,790 cc

1.385.000.000

Trọng tải: 9 tấn

Dung tích: 7,790 cc

1.376.000.000

Trọng tải: 16 tấn

Dung tích: 7,790 cc

1.746.000.000

THÙNG CHUYÊN DỤNG

Trọng tải: Từ 1 tấn - 16 tấn

Giá : Liên hệ

Trọng tải: Từ 1 tấn - 16 tấn

Giá : Liên hệ

Trọng tải: Từ 1 tấn - 16 tấn

Giá : Liên hệ

Trọng tải: Từ 1 tấn - 16 tấn

Giá : Liên hệ

Trọng tải: Từ 1 tấn - 16 tấn

Giá : Liên hệ

Trọng tải: Từ 1 tấn - 16 tấn

Giá : Liên hệ

Trọng tải: Từ 1 tấn - 16 tấn

Giá : Liên hệ

Trọng tải: Từ 1 tấn - 16 tấn

Giá : Liên hệ

XE ĐẦU KÉO ISUZU

Trọng tải: 42 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 60 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 40 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ