Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 3.5 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 5.5 tấn

Dung tích: 5.193 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 5.5 tấn

Dung tích: 5.200 cc

Giá : Liên hệ