Trọng tải: 1 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1,25 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1,4 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1.8 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2,7 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2.9 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ