Trọng tải: 40 Tấn

Dung tích: 7790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 42 Tấn

Dung tích: 7790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 60 Tấn

Dung tích: 7790

Giá : Liên hệ