Sản phẩm

Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 6400 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6660 x 2350 x 740/2060 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 5900kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6470 x 2120 x 2065 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 5600 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6730 x 2370 x 2530mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 6400 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 6660 x 2350 x 2060 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 14950 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 9350 x 2400 x 830/2150 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 14350 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 9430 x 2380 x 2320 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 13,200kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 8.250 x 2.320 x 2.310 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 7250 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 8220 x 2420 x 2320 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 7400 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 9550 x 2390 x 2310 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 3490 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5160 x 2060 x 740/1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 3490kg và 3800kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5070 x 2000 x 1900mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ ISUZU

 • Tải trọng: 3490 Kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 5200 x 2120 x 2480mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
error: Alert: Content selection is disabled!!