Xe tải isuzu
Các dòng xe tải ISUZU Euro 4 2018

XE ISUZU BÁN CHẠY

Trọng tải: 1,4 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1.8 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2,7 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2.9 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

XE TẢI NHỎ ISUZU

Trọng tải: 1,4 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1,25 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1.8 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2,7 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2,5 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 2.9 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

XE TẢI ISUZU HẠNG TRUNG

Trọng tải: 5.5 tấn

Dung tích: 5.200 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 5.5 tấn

Dung tích: 5.193 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 3.5 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2.999 cc

Giá : Liên hệ

XE TẢI ISUZU HẠNG NẶNG

Trọng tải: 15 tấn

Dung tích: 7790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Dung tích: 7790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Dung tích: 7790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 9 tấn

Dung tích: 7790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 6,25 tấn

Dung tích: 5.193 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 15 tấn

Dung tích: 7.790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 16 tấn

Dung tích: 7.790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 16 tấn

Dung tích: 7.790 cc

Giá : Liên hệ

XE CHUYÊN DỤNG ISUZU

XE ĐẦU KÉO ISUZU

Trọng tải: 40 Tấn

Dung tích: 7790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 60 Tấn

Dung tích: 7790

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 42 Tấn

Dung tích: 7790 cc

Giá : Liên hệ